MENU VỊT QUAY A LỢI

MÓN VỊT

Vịt Quay Sốt Tiêu Đen

Giá: 299.000 VNĐ

Vịt Xào Sả Ớt

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Cháy Tỏi

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Xào Lăn

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Rang Muối

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Xào Chua Ngọt

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Hấp

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Om Sấu

Giá: 180.000 VNĐ

Vịt Rang Riềng

Giá: 129.000 VNĐ

Vịt Quay Sốt Tiêu Đen

Giá: 299.000 VNĐ

Vịt Quay Sốt Tiêu Đen